Næringskonferansen Sigdal 2018

Hele næringslivet i Sigdal inviteres til årets næringskonferanse med tema "Reiselivskommunen Sigdal".

Interessante foredragsholdere og kåring av "Årets Bedrift 2018".

Innledere

Pellegrino Riccardi er en av Norges fremste eksperter på kultur og kommunikasjon. 

  • Kultur og kulturendringer i reiselivskommunen Sigdal.

Rolf Røtnes er adm. dir. i Samfunnsøkonomisk analyse.

  • Virkninger av økt satsing på reiseliv i Sigdal.

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer. Arrangør: Sigdal Utvikling.