Åpning av Eggedal Mølle

Søndag 24. juni – Åpning av Eggedal Mølle

Kl. 12.00 - Åpning

Oppgangssaga og mølla i gang, den gamle skolestua er åpen for besøk

Kunstutstilling i Basolstua er åpen - utstiller i år er Sonja Sandbakk Nilsen

Kl. 13.00 – Dagsprogrammet starter, underholdning av Eggedalskvartetten

Kl. 13.30 – Boring av vannrør i furustokker, demonstreres av Knut Aabø

Kl. 14.00 – Øksekasting. Demonstrasjon av Stein Rolfsrud

Kl. 15.00 – Trekning av lotteriet til Møllas Venner

 

Boder med håndverksprodukter og lokale matvarer.

Eggedal Bygdekvinnelag selger rømmegrøt, kaffe og kaker.

Sigdal og Eggedal Veteranbilklubb deltar med gamle kjøretøyer.

Møllas Venner har grillmat, is og brus på menyen, i tillegg til et fantastisk lotteri med mange flotte gevinster! Nytt hefte med historiske bilder fra Eggedal fås kjøpt.