Åpning av Eggedal Mølle

Lørdag 23.juni – Åpning av Eggedal Mølle