Mulighetsstudien tar form

Arbeidet med mulighetsstudien for Eggedal sentrum fortsetter

Torsdag 19.april hadde arbeidsgruppen for sentrumsutviklingen sitt fjerde møte på Borgerstua i Eggedal. Arkitekt Petter Grimm fra DRMA presenterte oppdaterte skisser og muligheter for Eggedal Sentrum. Planene strekker seg fra området ved Mølla til dagens sentrum og tilknytningen til fjellet.

Arbeidet og tankene for Eggedal er utarbeidet av DRMA i samarbeid med arbeidsgruppen. Kort fortalt går grunnideen ut på å utvikle ulike typer klynger for kultur, aktivitet, næring, handel og reiseliv. På den måten vil Eggedal utvikle seg til å bli en attraktiv destinasjon for flere turist-målgrupper og samtidig bevare behovet i lokalsamfunnet.

DRMA og alle i arbeidsgruppen har definert 4 strategiske valg som arbeidet bygger på:

  • Bygge tette klynger
  • Bevaring av kultur og landskap
  • Forbinde aktivitet og opplevelser
  • Skape fremtidens fritidssamfunn, for innbyggere, hyttefolk, regionale og internasjonale turister

 

Prosjektkoordinator og leder av Sigdal Utvikling Per Arne Lislien begynner å se helheten av arbeidet. 

- For arbeidsgruppen er det to ting som står helt sentralt, det er å skape et lokalt sentrum med god forankring hos innbyggere og næringsliv. Samtidig skal vi skape et moderne sentrum for helårsturismen, i og rundt Eggedal, forteller Lislien

Arbeidet fortsetter i mai, og vil stå ferdig som en mulighetsplan for Eggedal sentrum i starten av Juni.

- Jeg er svært fornøyd med arbeidet som så langt har blitt presentert. Diskusjonene i gruppen er nyttige og danner et godt grunnlag for hva som er mulig i Eggedal i fremtiden, avslutter Lislien.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen

Første mulighet for å se deler av planene er i Sigdal Kommune sitt åpne møte 30.mai om kommunedelplanen. Mer informasjon om dette kommer senere.