Informasjon om reinsjakta 2018

Reinsjakta i Norefjell og Reinsjøfjell område nærmer seg, her finner dere informasjon som er nyttig i ukene fremover, både for dere som skal jakte og for dere som skal bevege dere i naturen i denne perioden.

Villreinjakta her er organisert over 5 kommune (Sigdal, Krødsherad, Flå, Nes og Nore og Uvdal).


Samtjakt i følgende kommuner:


• I perioden fom 20.08.16 tom 30.09.16 kan jegere med fellingstillatelse for alle typer dyr i Nes, Sigdal, Krødsherad, jaktfelt 1,2 og 6 i Nore og Uvdal og område Gulsvik og Vold i Flå, jakte fritt over hele det jaktbare arealet i Nes, Sigdal, Krødsherad, jaktfelt 1, 2 og 6 i Nore og Uvdal, og områdene Gulsvik og Vold i Flå.
• Fom 03.09.06 innlemmes også områdene Aavestrud og Trøstheim i Flå samt jaktfelt 4 og 5 i Nore og Uvdal også inn samjaktordningen med Nes, Sigdal, Krødsherad og jaktfelt 1, 2, og 6 i Nore og Uvdal samt Gulsvik og Vold i Flå.
• Det er i år ingen samjakt med felt 3 i Nore og Uvdal samt Stavn og Tollefsrud i Flå for de andre kommunene.
• Kart over områdene kan lastes ned her: Krødsherad, Flå, Nes og Nore og Uvdal.

 I Krødsherad og Nes er jaktbart areal over 1000 moh.

 

Jakttiden i vårt område er: 20. august – 30. september, jakt kan kun foregå mellom kl 07.00 – 18.00. Jeger MÅ huske å ha med kontrollkort og jegeravtale (underskrevet), gyldig jegeravgiftskort m/ godkjent skyteprøve og korrekt våpenkort. Husk at slakteavfall anbringes til mindre synlige steder, og skal fjernes helt fra stier og sleper evt steines ned.


CWD – Skrantesjuke. Vi er i år pålagt at alle jegere som skyter dyr over 1 år SKAL ta CWD prøve (hjerne og lymfeknuter) og sende inn for analyse. Prøvetakingutstyr og info
vedr dette er gitt når kontrollkortet er delt ut, og det VIKTIG at alle jegerne utfører denne jobben. Skulle det være spørsmål rundt dette ta kontakt med oppsyn, valdansvarlig el. villreinutvalgets leder.


Overdragelse av kontrollkort mellom jegere kan KUN gjøres etter gjeldende regler av valdansvarlig i hver kommune (Sigdal – Tone Besserud, Krødsherad – Per G. Ringnes, Flå – Knut Aavestrud, Nes – Åsmund Grønning og Nore og Uvdal – Øystein Landsgård), samt våre oppsyn.

Våre oppsyn er:
• Geir Lyder Åsland - oppsynsleder tlf 957 34 074
• Fred Ivar Aasand tlf 991 01 516
• Kjell Ole Marken tlf 400 38 485
• Åsmund Grønning (fom 25. sept) tlf 971 37 181


Leder av villreinutvalget Tone Besserud tlf 900 51 104


I Norefjell-Reinsjøfjell Villreinområde er der det ikke tillatt med jaktlag, så kontrollkortet er personlig.


Vinterstammen i området var på ca 588 dyr, og det skal i år felles 328 dyr (49 stk frie dyr, 33 stk 3-tagger, 115 stk simler og 131 stk kalver).


Vi vil i den forbindelse få oppfordre Turister og Jegere til å vise hensyn overfor hverandre!

Reinsdyrene i dette området er forholdsvis ”tamme”, så er du turist vær snill og ikke følg flokken(e)! Nyt heller synet av dyrene på litt avstand, slik unngår vi at dyrene blir stresset!

Vær oppmerksom på om det er jeger(e) som prøver å stille på flokken, skulle så være trekk deg stille tilbake og vent til jegeren(e) er ferdige!

Jegere; Dere må også vise Turistene respekt i fjellet, så ta en ekstra kikk før dere stiller på dyra for å se om det skulle være turister som er i nærheten, skulle så være vent til disse
har trekt seg unna!


Anbefaler også at jegerne har et synlig plagg på seg da, husk reinsdyra er fargeblinde så en caps el med farge på gjør ingen ting for jakta, men du hjelper andre som ferdes i fjellet med vise at du er der.


GOD JAKT OG EN FLOTT FJELLTUR!