Info om hvor reinsdyra er observert

Her oppdaterer vi så fort oppsynet har informasjon om hvor dyrene står. Oppdatert: 29.09.18

29.09: Da nærmer det seg sliten på reinsjakten for i år. I kveld var det en flokk på ca. 250 dyr på vei sydover mot felt 3 i N/U. Det feltet er det kun Nummedal kort som kan Jake. Det er mere dyr i området. Lykke til med siste dag av reinsjakta. Takk for i år. Mvh Norefjell Reinsjøfjell Vllreinområde v/ Geir Lyder Åsland.

28.09: Nå ser det ut som at det meste av reinen har reist nord/vestover. Var en flokk på ca. 150 dyr ved Brynildstølen i dag. Og det er dyr lengre syd, har vært ganske sterk nord/vest vind i dag.

26.09: Det er ca. 200 dyr ved Flatvollen.

22.09: I dag var det dyr ved Småtjerna/Tollefsrudfjellet. Det var og dyr under Ranten.

20.09: I dag er det rein på Dukel og opp for Skareseter.

18.09: I kveld står det ca 200 dyr på Tollefsrudfjellet.

15.09: Flere av flokene har i kveld trekt nordover. Stod mange dyr i myrene i Stavnsterrenget i ettermiddag. 

14.09: Står over 250 dyr sør for Lianfjell. En flokk på ca 70 dyr trakk mot Småkjenna på østsiden av Bekkerudsjø. Flokk på 50 dyr på Steinfantnatten. 

13.09: I dag står dyra mellom Haglebu og Sandvasseter.

12.09: I dag har det meste av dyr reist nordover, de står litt nord for Tova nord for Sandvasseter.

08.09.18: Det står mye dyr syd for Høgevarde, Ravnås og nordover på østsiden mot Høgenatten.

07.09.18: Dyra flytter seg ikke så mye om dagen, så det er fortsatt endel dyr i området rundt Høgevarde, Norefjellplatået og skiheisen på Norefjell. 

02.09.18: Dyra står fortsatt syd på fjellet, noen har reist litt nordover. Var endel dyr nord for Høgevarde i dag. 

01.09.18: Det meste av dyra står i Krødsherad, Grindafjell og syd/østover.

31.08.18: Sett endel dyr sydover mot Norefjell.

30.08.18: Det er observert ca. 200 dyr syd for Høgevarde.

27.08.18: Det har reist tre flokker syd/østover fra Flatvollen. Ca. 170 dyr i flokken.

26.08.18: I dag var det dyr på Brennatten. I kveld står det en del dyr ved Flatvollen. Det er også sett en del dyr på Vierfjellet og nordover. 

25.08.18: I dag/ kveld så var det dyr v/ Gropa vest for Haglebu, de dro nordover. Sett dyr på Brennatten, ved Reinsjøen på dele mellom Flå og Nes. I kveld er det sett dyr ved Flatvollen. Det var også dyr ved Småtjenna/ Tollefsrudfjellet.

24.08.18: Det var rein ved Ranten og nordover i Gråfjell, Holmevasseter, Småtjenna, Hammarnatten, Stavn i Flå. Noen dyr vest for Reinsjøen. Det er fortsatt en del mindre flokker i fjellet. 

23.08.18: Det er sett rein i Gråfjell, Toveåsen og Småtjenna/ Tollefsrudfjellet. Det er og sett en del dyr rundt Reinsjøen. Ellers er det en del små flokker rundt i hele fjellet. 

22.08.18: Noe tåke i fjellet i dag, men det stod en del dyr rundt Reinsjøen og sydover i Stavnsterrenget. 

21.08.18: Er sett endel dyr på Fekjafjellet og mot Brynhildstølen og vest mot Storevarden. I kveld så kan det se ut som at de drar sydover på Reinsjøfjell. Det er også sett dyr i Gråfjell og nordover.

20.08.18: I dag er det mange små flokker fra Høgevarde og nordover på begge sider av Gråfjell. Dyr ved Flenten i Flå og en del små flokker på Fekjafjellet i Nes.