- Eggedal har en unik mulighet

Et utvalg av arbeidsgruppen for sentrumsutviklingen i Eggedal var forrige torsdag samlet for arbeidsmøte på Eggedal Borgerstue. Rambøll og DRMA utfordret arbeidsgruppen til å vurdere potensialet til Eggedal - med tilhørende muligheter og utfordringer.

Arkitekt og møtets leder Petter Grimm fra DRMA kjenner Eggedal godt og har gode barndomsminner fra hytta på Tempelseter. Da prosjektet ble presentert for første gang var han utelukkende positiv.

Stedets topografi, historie og folkene i Eggedal er spennende og svært inspirerende å jobbe med. Vi mener Eggedal har et enormt potensial til å bli noe helt spesielt i Norge og Norden. Eggedal har en unik mulighet, forteller Grimm.

Arbeidsmøtet på Borgerstua var delt inn i ulike faser

  1. Stedsanalyse med fokus på potensialet til Eggedal – muligheter og utfordringer
  2. Visjon for Eggedal, med viktige spørsmål som: Hva er vi? Hvor skal vi? Hvem er vi til for? Hvem skal vi være til for i fremtiden?
  3. Strategi - viktige spørsmål rundt ”Fjellandsbyen” ble diskutert

Arbeidsgruppen jobbet i grupper med de samme spørsmålene. Svarene ble presentert og diskutert i plenum. Med formål om å fokusere på ett tema om gangen ble gruppen utfordret på ulike faser av sentrumsutviklingen: fortetting, landskap, kultur og møtesteder ble skissert ”lag på lag” og drøftet sammen med DRMA og Rambøll. Skissene skal benyttes i det videre arbeidet mot en mulighetsstudie for Eggedal.

Jeg synes prosessen gikk veldig bra. Entusiasmen som ble vist er viktig i et slikt arbeid. Det gjør at vi får en bred forankring i arbeidet videre. Jeg synes gruppa er godt sammensatt med folk fra forskjellige deler av næringslivet, kultur, reiseliv og grunneiere. Det gjør at vi får mange ulike vinklinger på forslagene og synspunktene som kommer underveis i et slikt arbeid, forteller Grimm


Vi synes det er ekstra inspirerende å jobbe med lokale krefter, det gjør at vi kommer tett på, supplerer sivilingeniør Rune Tøndell fra Rambøll.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Annonse: Kaugerud

Tematikken i møtet var visjon og strategi. Prosjektkoordinator Per Arne Lislien fra Sigdal Utvikling var svært fornøyd med diskusjonene underveis.

Dette gir oss et klart bilde over hva Eggedal kan bli, og hva som er viktig i de prosessene som kommer videre i prosjektet.

En betydelig del av prosjektet er å legge til rette for utvikling av eksisterende næringsliv og åpne flere muligheter for de som allerede bor i Eggedal.

Fokuset på Eggedal som bosted og arbeidsplass er helt sentralt i diskusjonene, noe som kom godt frem i gruppearbeidet.

Et attraktivt reiseliv og næringsliv skaper ringvirkninger for hele Sigdalssamfunnet, avslutter Lislien.

DRMA og Rambøll skal i ukene fremover arbeide med et 1.utkast til mulighetsstudien for Eggedal. Innspillene fra arbeidsmøtet er førende for det videre arbeidet.

Fokuset på Eggedal som bosted og arbeidsplass er helt sentralt i diskusjonene

Et viktig tema som stadig dukker opp er hva skjer i fremtiden? Hva er markedet opptatt av om 10, 20 eller 50 år? Petter fra DRMA er overbevist om at vi er inne i en brytningstid, Derfor er det helt riktig tidspunkt å tenke utvikling på, mener han.

I Norge er vi i en særstilling. Måten vi bruker hytta på er helt unik. Fritid har fått en helt ny betydning. Vi bruker vesentlig mer tid på fritid og fritidsbolig nå enn det vi gjorde for noen år siden.

Mange nærmer seg 50% av tiden på hytta eller fritidsboligen. Det gjør at disse menneskene har et større eierskap til stedet og opplevelsene. Samtidig har de et større behov for handel, aktiviteter og opplevelser. Dette er noe Eggedal og andre steder må utnytte, avslutter Grimm.

3554
3557
3555