BYGD PÅ FORNUFT OG FØLELSER

Torsdag kveld var Eggedal samfunnshus fylt med over 100 personer som fikk høre resultatet av mulighetsstudien for Eggedal Sentrum. Arkitekt Petter Grimm fra DRMA tok alle tilhørende gjennom visjonen, strategien og mulighetene i Eggedal sentrum og hvordan tilknytningen mot fjellet kan forsterkes.

Mulighetsstudien har et konsept som bygger på «Fornuft og følelser». Det handler i korte trekk om å bevare og forsterke det som gjør Eggedal unikt i dag – for eksempel historien, naturen og kulturarven. Samtidig må Eggedal tilpasse seg morgensdagens samfunn og behovet i markedet. Det betyr at handel, mobilitet, næring og servicetilbudet må utvikles og forsterkes over tid. (link til nedlastning ligger lenger ned i artikkelen)

- Det viktigeste i en slik studie er selve visjonen for Eggedal. Hvor Eggedal vil og hvordan man skal komme seg dit er det viktigeste. Med en god plan kan veldig mye bli en realitet, forteller Grimm.

- Illustrasjoner og bilder vi presenterer er kun for å vise hvordan det kan Forhåpentligvis gjør det at grunneiere, næringsliv og investorer blir inspirert og ser mulighetene på en annen måte, fortsetter Grimm.

Mulighetsstudien bygger på 4 strategier. 1. Tilpass fremtiden. 2. Bevar kultur og landskap. 3. Forbind aktiviteter og opplevelser. 4. Fortett i klynger.

Eggedal har flere fortettinger fra før, som gir et godt utgangspunkt for å utvikle disse klyngene. DRMA ser for seg en utvikling og fortetting i disse områdene.

  1. Mølla -> Trillemarka senteret
  2. Saga -> Næringsutvikling
  3. Idrettsplassen -> Camp Eggedal, Lekepark, sportspark og hvilepark
  4. Sentrum -> Kjørkebygda bygget på fornuft og følelser
  5. Utsikten -> Gondol
  6. Tempelseter -> Tempelbyen

Last ned presentasjonen fra DRMA her

Artikkelen fortsetter under annonsen

Prosjektkoordinator Per Arne Lislien fra Sigdal Utvikling ønsker å takke alle som har bidratt til studien.

- Arbeidet med Eggedal sentrum opplever jeg som svært spennende og lærerikt for mange. Arbeidsgruppen har vært i gjennom mange senarioer, muligheter, tanker og ideer for utviklingen i sentrum.

- Arbeidsgruppen, bestående av grunneiere og næringsaktører, har samarbeidet godt i hele prosessen og gitt nyttige innspill til Petter fra DRMA, forteller Lislien.

Arbeidsgruppa for Eggedal sentrum vil nå jobbe videre for at mulighetsstudien kan bli et felles innspill til kommunedelplanen.

- Nå skal arbeidsgruppen igjen sette seg sammen for å gå igjennom hele studien, og arbeide målrettet for at dette skal bli et innspill til kommunedelplanen, avslutter Lislien.

Under ser du utvalgte slides fra Petter Grimm sin presentasjon torsdag 21.juni.