backgrunn eggedal

Alt om Sigdal, Eggedal og

Eggedalsfjellet, kun 1,5 time fra Oslo.

Brev utsendt til næringsliv og medlemmer

02.01.2018

Det har blitt sendt ut informasjon til grunneiere, næringsliv og medlemmer av Sigdal og Eggedal Turistservice AS med informasjon om utviklingen av Eggedal som merkevare.

Brevet som har blitt sendt ut har informasjon om hvordan vi ønsker å utvikle merkevaren Eggedal og hvordan vi sammen kan synliggjøre Eggedal, Tempelseter, Haglebu, Vestfjella og områdene rundt på en profesjonell og fremtidsrettet måte. 

Last ned infoskrivet her

Tiltakene skal gi ringvirkninger for næringslivet, reiselivsnæringen, innbyggere, turister, hyttebeboere osv. 

Brevet forklarer og viser litt av hva som er planen i årene fremover og hva du som aktør får igjen for å være med på konseptet. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med Sondre Nygård på 902 03 398 eller Guro Storebraaten på 986 39 259

I hovedsak handler det om å bygge kjennskap og skape engasjement rundt Eggedal, fjellet og områdene rundt. Slik at over tid vil Eggedal bli en kjent destinasjon og et attraktivt reisemål hele året. 

Dette er noen viktige punkter:

1. Våre flotte områder og destinasjoner skal bli mer synlig
2. Vi skal skape større engasjement rundt våre tilbud og aktiviteter
3. Eggedal skal bli en kjent merkevare
4. Eggedal sentrum skal utvikles
5. Vi skal etablere og skape møteplasser for innbyggere og turister
6. Markedsføring og utvikling av destinasjonen profesjonaliseres

Vi ønsker også å få innspill til brevet og gode ideer for hva som gjøres fremover. 

Eggedal sentrum
Parallelt med det påbegynte arbeidet for å synliggjøre merkevaren Eggedal er Sigdal Utvikling engasjert for å se på utviklingsmulighetene i Eggedal sentrum.

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med kommunen, næringslivet og grunneiere knyttet til sentrum. Alle medlemmer og aktører vil få ytterligere informasjon om dette på et senere tidspunkt. Kostnadene knyttet til dette arbeidet har ingen sammenheng med medlemsavgifter til SET eller deltakelse i merkevarekonseptet Eggedal.

Les mer om Sigdal Utvikling her