backgrunn eggedal

Alt om Sigdal, Eggedal og

Eggedalsfjellet, kun 1,5 time fra Oslo.

Info om hvor reinsdyra står

08.08.2017

Her oppdaterer vi så fort oppsynet har informasjon om hvor dyrene står. Oppdatert: 29.09.17.

29.09: Det var dyr på Brennatten og utover i Storlifjellet i dag.

28.09: I dag var det dyr ved Gulsvisetra, Tovehaugan og østsiden av Tollefsrudfjellet.

21.09: Det er dyr syd for Ranten. En stor og flere små flokker.

18.09: I dag var det dyr i Tollefsrudfjellet, Toveåsen, Seternatten i Flå og dyr ute i Tovehaugan.

17.09: I kveld står det dyr i Tollefsrudfjellet og ut i TovehaugAn. Det står og dyr ut i Krødsherad.

16.09: I dag var det endel dyr på Tollefsrudfjellet, de dro seg østover mot Tovehaugan/ Tingsjøen. Var også endel dyr nord for Høgevarde og en liten flokk i Wold.

15.09: I dag var det dyr i Krødsherad, syd for Gulsvik setrane. Det er også dyr nordover i Gråfjell og ved Ovestrud i Wold terrenget. En flokk går i skogen nord i Tovehaugen og en liten flokk i Fleteflåa.

13.09: I dag står det dyr rundt Tempelseter og noen ved Sandvasseter. Mulig at de er på vei nordover.

09.09: Det står rein på Ravnås og nordover. Er også sett noen dyr lenger nord i Gråfjell.

07.09: Flere store og små flokker, mest simle og kalv, men også noen bukker i området mellom Ravnås/ Augunshaug- Norefjell.

03.09: Det er sett større flokker øst og sør/øst for Høgevarde.

02.09: I dag er det sett dyr nord i Gråfjell og nord for Høgevarde.

01.09: Det er sett dyr (små flokker) ved Vollebekkvatna, Gråfjell, Ranten og Raumyra.

31.08: Det er i dag sett små flokker ved Raumyra, Vollebekkvatna og Toveåsen. Det er meldt om en større flokk ved Sæternatten (Aavestrud).

30.08: I dag var det en flokk  på ca 100 dyr, lett blanding syd for Tempelseter. Og en flokk på Hammarnatten.

29.08: I kveld var det en flokk ved Kupenatten i Nore og Uvdal. Ellers så har det vært veldig dårlig sikt i fjellet med mye tåke i dag, derfor lite informasjon.

28.08: I dag er det sett dyr opp for Fiskeløysingen, syd for Tempelseter. En flokk bord for Økteren i Nore og Uvdal. Ellers så er det spredt med dyr eller rundt om i fjellet.

27.08: Det står dyr på Tollefsrud fjellet i Flå og Flentpigen, der er det endel bukker. Det KAK virke som at dyra trekker sydover. Det er også dyr helt nord i Gråfjell.

26.08: I kveld er det sett dyr oppe på Hallingnatten. Sett dyr som dro sydover mot Stamsamei i Flå, spredte små flokker ellers på vest siden. Det er dyr i Gråfjell bak Ranten. Ellers spredte små flokker på østsiden.

25.08: Det er sett dyr fra Gulsviksetrane i Flå, og nordover i Gråfjell på Sigdal og Flå. Det er dyr på Fekja fjellet og Reinsjøfjellet inn over mot Brynhildstølen.

24.08: Det er dyr i området Hallingnatten- Brynhildstølen i Nes. Det er også dyr på østsiden av Gråfjell.

23.08: Det er dyr syd for Hallingnatten og i syd enden av Reinsjøen på dele mellom Flå og Nore og Uvdal. En flokk nord for Ranten og ellers spredt med dyr rundt om kring. 

22.08: Det står en del dyr rundt Hallingnatten, virker som de dro sydover.

21.08: Det står endel dyr mellom Reinsjøen og Hallingnatten på dele mot Nore og Uvdal. Det var dyr rundt Høgevarde og ned i Flå i dag. Ellers så er det små flokker spredt rundt om.

20.08.2017: Det står dyr syd på Norefjell og nordover. Rundt Reinsjøen og ut i Fagerfjellet. Det virker som de står veldig spredt.