backgrunn eggedal

Alt om Sigdal, Eggedal og

Eggedalsfjellet, kun 1,5 time fra Oslo.

Diverse informasjon om reinsjakta 2017 (20.08-30.09)

08.08.2017

NOREFJELL- REINSJØFJELL VILLREIMOMRÅDE JAKT HØST 2017 Villreinjakta her er organisert over 5 kommuner (Sigdal, Krødsherad, Flå, Nes og Nore og Uvdal).

Det er samtjakt i følgende kommuner:

- I perioden 20.08.17 tom 30.09.17 kan jegere med fellingstillatelse for alle typer dyr i Nes, Sigdal, Krødsherad, jaktfelt 1,2 og 6 i Nore og Uvdal og område Gulsvik og Vold i Flå jakte fritt over hele det jaktbare arealet. 

- Fom 03.09.17 innlemmes også områdene Aavestrud og Trøstheim i Flå, samt jaktfelt 4 og 5 i Nore og Uvdal inn i samjaktordningen med Nes, Sigdal, Krødsherad og jaktfelt 1,2 og 6 Nore og Uvdal samt Gulsvik og Vold i Flå. 

- Det er i år ingen samjakt med felt 3 i Nore og Uvdal samt Stavn og Tollefsrud i Flå for de andre kommunene.

- Kart over områdene finner du her:

Flå

Nes

Krødsherad

Nore og Uvdal

- Jakttiden i vårt område er: 20. august – 30. september, jakt kan kun foregå mellom kl 07.00 – 18.00. Jegere MÅ huske å ha med kontrollkort og jegeravtale (underskrevet), gyldig jegeravgiftskort m/ godkjent skyteprøve og korrekt våpenkort.

I Krødsherad og Nes er jaktbart areal over 1000 moh. Husk at slakteavfall bringes til mindre synlige steder, og skal fjernes helt fra stier og sleper, evt. steines ned.

 

CWD- Skrantesjuke. Norefjell - Reinsjøfjell Villreinutvalg har bestemt at alle jegere som skyter dyr over 1 år skal ta CWD og sende inn for analyse.  Prøvetakingutstyr og informasjon vedrørende dette blir gitt når kontrollkortet er delt ut, og det er VIKTIG at alle jegere utfører denne jobben. Skulle det være spørsmål rundt dette ta kontakt med oppsyn, valdansvarlig eller villreinutvalgets leder. Mer informasjon finner du også her.

Overdragelse av kontrollkort mellom jegere kan KUN gjøres etter gjeldende regler av  valdansvarlig i hver kommune (Sigdal – Tone Besserud, Krødsherad – Per G. Ringnes, Flå – Knut Aavestrud, Nes – Åsmund Grønning og Nore og Uvdal – Øystein Landsgård), samt våre oppsyn.

Våre oppsyn er:
- Geir Lyder Åsland - oppsynsleder tlf 957 34 074

- Fred Ivar Aasand tlf 991 01 516

- Åsmund Grønning (fom 25. sept) tlf 971 37 181

Leder av villreinutvalget Tone Besserud tlf 900 51 104

I Norefjell- Reinsjøfjell Villreinområde er det ikke tillatt med jaktlag, så kontrollkortet er personlig. 

Villreinstammen i område er på ca 640 dyr, og det skal felles 350 dyr (70 stk frie dyr, 30 stk 3-tagger, 120 stk simler og 130 stk kalver).

Vi vil i den forbindelse få oppfordre turister og jegere til å vise hensyn overfor hverandre! Reinsdyrene i dette området er forholdsvis ”tamme”, så er du turist vær snill og ikke følg flokken(e)! Nyt heller synet av dyrene på litt avstand, slik unngår vi at dyrene blir stresset.

Vær oppmerksom på om det er jeger(e) som prøver å stille på flokken. Skulle så være, trekk deg stille tilbake og vent til jegeren(e) er ferdige!

Jegere: Dere må også vise turistene respekt i fjellet, så ta en ekstra kikk før dere stiller på dyra for å se om det skulle være turister som er i nærheten, skulle så være vent til disse har trukket seg unna. Anbefaler også at jegerne har et synlig plagg på seg, husk at reinsdyra er fargeblinde så en caps eller lignende med farge på gjør ingen ting for jakten, men du kan hjelpe andre som ferdes i fjellet med å vise at du er der. 

GOD JAKT OG EN FLOTT FJELLTUR!