backgrunn eggedal

Alt om Sigdal, Eggedal og

Eggedalsfjellet, kun 1,5 time fra Oslo.

Info om hvor reinsdyra står

20.08.2016

Her oppdaterer vi så fort oppsynet har informasjon om hvor dyrene står. Oppdatert 29.09:

29.09: Det er dyr vest for Kupanatten, de dro nord øst, muligens mot Gropa. Flokken var på ca 200 dyr. 

Dette var alt for i år, ønsker dere en fin siste jakt dag. Husk at ubrukte kort på returneres innen 5.oktober. 

 

28.09: Det står dyr syd for Kupa i felt nr 6 i Nore og Uvdal. Det dro også er flokk på ca 150 dyr vestover på Flatvollen.

27.09: Står endel dyr i felt nr 6 i Nore og Uvdal.

 

24.09- Kveld:  Det er dyr på vei ut i Fagerfetdalen Ved Haglebunatten. Det er også dyr dret Toveåsen. 

 

24.09:  Det Har ikke vært Lett å Finne dyr nettstedet Uken, derfor Har Fondet vært Dårlig MED oppdateringer. Men Nå er Fondet observert en flokk på ca 150 dyr nord i Flå. De er Rundt Seternatten i Gråfjell. 

 

20.09:  Det Står endel dyr Rundt Høgevarde. Jeg gar kvled Var Fondet dyr i Stavnsameie Rett syd for Kriskotjern i Nes. 

 

18.09:  Det Står endel dyr på øst siden av Reinsjøen på Nes page.

 

17.09:  I DAG Har Fondet vært dyr syd for Høgevarde, på Toveåsen og jeg syd Enden av Reinsjøen på dele Mellom Flå og Nes.

 

15.09:  Det er rein i Gråfjell ned mot Fiskeløysingen / Tovevanna. Så er Fondet tøyle nord i Nes mot Åkrefjell, på dele Mellom Nes og Nore og Uvdal Mellom Halling og Storevarden. Er også en flokk Ved Fjelløkteren i Flå.

 

14.09:  Det er endel tøyler mot Storevarden på dele Mellom Nes og Nore og Uvdal. Det Var en flokk Helt syd på Tollefsrudfjellet mot Sigdal.

 

11.09:  Det er dyr på Tollefsrudfjellet, Seternatten og Tovehaugane i Flå. Det Hydro en flokk en ca 150 dyr i løpet Veien i dag. Nå i kveld Står Noe av den flokken inne dret Reinsjøen på Nes.

 

08.09:  Det Står tøyler jeg Tollefsrud og ut i retning Tova. Det er også tøyler i Gråfjell inn på Flå terrenget.

 

07.09:  Det Står tøyler på Sandvasseter, Tollefsrudfjellet og mot Brennatten og Flenten.

 

06:09:  Det Står dyr i Toveåsen, Tovehaugane og Rundt Ranten på Tempelseter.

 

04.09:  Det Kan se ut Som at Mye av dyra Star I Flå, Tollefsrud, Trøstheim og Ovestrud terrenget. En del av dura Står Langt nede i skogen. 

 

03.09:  Ikke så Mye nytt og melde, men Fondet Håkan se ut Som at dyra Drar nordover på øst page. Det Står endel dyr i Tollefsrud og Fondet er sett dyr mot Høgevarde / Gråfjell.

 

02.09:  Det ser ut Som Det er Mye dyr på vei sydover. Står tøyle på Bekkeli, Dunkeli, Ranten, Holmevann og Augunshaug. Det Står også En Liten flokk på Flentpiggen.

 

01.09:  Det Har vært dyr i Holmvassnatten, Dunkeli, syd for Småtjerna og på Storelifjellet.

 

31.08:  Det Har vært Noe dyr i Toveåsen.

 

30.08:  Dyr på Toveåsen og vest for hesteryggen. En flokk jeg Trøstheim og en flokk Aavestrud (Flå). Å flokker Med MEST bukøer Ved Reinsjøen på Nes. De Hydro syd over jeg Flå / Nore og Uvdal. 

 

28.08:  Liten bukkeflokk på Dunkli. Det Reiste ca 50 dyr sydover i Gråfjell, mot Ranten. Det Står en flokk på ca 25 dyr på Tollefsrudfjellet. Jeg gar Kveld Stod Fondet en del dyr i Flå Rundt Flenten, en del av de Har Krysset Veien og Reist på Vestsiden.

 

27.08:  Det Står dyr på Tollefsrudfjellet, mot Flente og Seternatten, Den flokken Kom dit i kveld. På Vestsiden er Fondet kun sett 30-40 dyr inn mot Langevaten jeg Nore og Uvdal.

 

25.08:  Det er sett en flokk Ved Fagerfetbekken. Ellers SÅ Står Fondet dyr Bade på øst og vest page av Veien.

 

24.08:  Det er sett en flokk på ca 250 dret Kriskotjern Ved Reinsjøen.

 

23.08:  Det Står Ganske skabb dyr i Vierfjellet, Reinsjøfjell og Hallingnatten. En flokk med ca 100 dyr Opp mot Høgevarde.

 

22.08:  En liten bukkeflokk Ved Reinsjøen, stor flokk bak Flentpiggen og innover mot Reinsjøen, en flokk på Hammarnatten og eget lager flokk OPP for Tempelseter.

 

21.08:  Det er observert ca 100 dret Fiskeløysingen OPP for Gamlesetra. Ca 40 dyr på Toveåsen. På Vestsiden av Veien Var Fondet dyr inne mot Reinsjøen på dele til Flå. Dyr FRA Fletpiken til Hammarnatten og sør enn på Fagerfjellet, Det Var 3 Mindre flokker og 2 Noe større. 

 

20.08:  En ganske lager flokk er i kveld observert på Bergshammeren, DETTE er vest for Haglebu. De dyra Som Som Var syd for Høgevarde i dag Tidlig Har trekt syd og i løpet på Norefjell. Ellers SÅ ser Fondet ut Som ved Reinen er spredt over jeg SMA flokker.