Alt om Sigdal, Eggedal og

Eggedalsfjellet, kun 1,5 time fra Oslo.

Sigdal og Modum Bygdeservice

Vi kan tilby en rekke tjenester: Brøyting, snømåking, grusing, maling, snekring, vasking, trefelling, grøfting mm. Ingen jobb er for liten, ingen for stor.

Land- og skogbruksorganisasjonene i Modum og Sigdal har jobbet med å etablere et eget foretak: Sigdal og Modum Bygdeservice. Foretaket har til hensikt å utnytte ledig arbeids- og maskinkapasitet i lokalområdet for å hjelpe fastboende og hyttefolk med ulike tjenester de måtte ha behov for.
Vi mener at bygdesamfunnet og tilreisende hyttefolk ha nytte av en slik tjeneste. Andre lokalsamfunn i landet har etablert egen bygdeservice med stor suksess.

Buskerud Næringshage, 3350 Prestfoss
Tlf: 466 41 422 Send mail
Gå til nettside